Wellkartonger kan i stort sätt ha vilken form och storlek som helst. Möjligheterna att anpassa produkten är därför oändliga. Vi delar upp wellådorna i följande undergrupper:
Slitslådor          Teleskoplådor       Självlåsande lådor

WELLEMBALLAGE

Packteam AB tillhandahåller  alla typer av kartonger och slitslådor i alla FEFCO konstruktioner.