US-2000 SCB-PH

• Horisontell och vertikal stapling
• Ansluts direkt till kartongmaskinen
• Automatisk inline stapling och banding
• Stabilitetsutjämningsstabilitet

US-2000 SCB-PH - En bandningsmaskin med staplare som är  konstruerad för att samla, stapla och banda, t.ex. farmaceutiska produkter med en prestanda  på ca  220 paket / min.
Beroende av storlek,   produkter kan staplas medan de ligger eller står upp och bandas med papper- eller
filmband.
Maskinen kan ställas in för att producera staplar som är konfigurerade 2x2, 2x3, 3x3, 2x4, 2x5, 2x6 etc.