US-2000 PIC

  • Produkter i olika storlekar kan bandas
  • Lätt formatändring
  • Kantskyddande bandning
  • US-2000 kan också användas som en fristående maskin

Bandar produkter i olika storlekar. Även runda eller skrymmande artiklar kan hanteras enkelt. Stifttransportören trycker på produkterna, som placeras manuellt i bandmaskinen. Detta går även om ingen produkt pressas in i bandmaskinen. Därför kan du sätta i produkterna utan att stoppa maskinen. Artiklarna blir bandade enligt dina önskemål och inställningar.